ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

  • Ερασιτεχνικά θερμοκήπια με επικάλυψη πολυκαρβονικών φύλλων πλάτους 3μ.

  • Ερασιτεχνικά θερμοκήπια πολυαιθυλενίου 2-4μ.

  • θερμοκήπια με επικάλυψη πολυαιθυλενίου πλάτους 5-6μ.

  • θερμοκήπια με επικάλυψη πολυαιθυλενίου πλάτους 7-8μ.

  • θερμοκήπια με επικάλυψη πολυκαρβονικών φύλλων πλάτους 4-6μ.

  • θερμοκήπια με επικάλυψη πολυκαρβονικών φύλλων πλάτους 7-8μ.